Office of International Affairs,
Chung-Ang University

서브비주얼

Office of International Affairs,
Chung-Ang University

서브비주얼

Office of International Affairs,
Chung-Ang University

상대교 정보

HOME > 교환학생 > 상대교 정보
번호 제목 작성자 작성일 조회
161   홍콩 : The Education University of Hong Kong

2024-01-02

관리자  |  2024-01-02  |  조회수 : 5,333

  관리자   2024-01-02   5,333  
160   중국 : Minzu University of China (MUC)

2023-12-27

관리자  |  2023-12-27  |  조회수 : 7,302

  관리자   2023-12-27   7,302  
159   중국 : Sun Yat-sen University

2023-12-22

관리자  |  2023-12-22  |  조회수 : 1,476

  관리자   2023-12-22   1,476  
158   중국 : (교환학생, 방문학생) Changchun University of Technology (CCUT)

2023-12-22

관리자  |  2023-12-22  |  조회수 : 8,661

  관리자   2023-12-22   8,661  
157   대만 : National Sun Yat-sen University

2023-12-22

관리자  |  2023-12-22  |  조회수 : 3,594

  관리자   2023-12-22   3,594  
156   홍콩 : City University of Hong Kong

2023-12-21

관리자  |  2023-12-21  |  조회수 : 5,457

  관리자   2023-12-21   5,457  
155   중국 : Dalian University of Foreign Languages

2023-12-13

관리자  |  2023-12-13  |  조회수 : 1,410

  관리자   2023-12-13   1,410  
154   홍콩 : The Hang Seng University of Hong Kong

2023-12-12

관리자  |  2023-12-12  |  조회수 : 3,946

  관리자   2023-12-12   3,946  
153   중국 : Shenzhen University

2023-12-12

관리자  |  2023-12-12  |  조회수 : 2,318

  관리자   2023-12-12   2,318  
152   방글라데시 : Daffodil International University

2023-12-11

관리자  |  2023-12-11  |  조회수 : 1,388

  관리자   2023-12-11   1,388